Sayfa: [1]
Gönderen Konu: Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için...  (Okunma Sayısı 1651 Defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi Konuyu İncelemekte.
-minel-
Kraliçe
*
Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 1449Üyelik Bilgileri
« : 15 Aralık 2014, 12:24:54 »

Yemekleri daha sağlıklı pişirmek için...

Sağlıklı beslenmek için vitamin ve mineral bakımından zengin beslenmek gerekiyor. Ancak besinler doğru şekilde pişirilmediğinde, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller kayboluyor.Özel­lik­le yük­sek ısı­da ve ge­re­ğin­den uzun sü­re pi­şir­me­nin yan­lış ol­du­ğu­nu söy­le­yen Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Emel Unut­maz Du­man' a gö­re; “Sağ­lık­lı ve lez­zet­li ye­mek­ler pi­şir­mek için han­gi gı­da­la­rı na­sıl pi­şi­re­ce­ği­ni­zi öğ­re­ne­rek işe baş­la­ya­bi­lir­si­niz” dedi.

Seb­ze­le­ri bu­har­da, et­le­ri ise yağ­lı ka­ğıt­ta pi­şir­me­nin sağ­lık­lı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Me­di­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Di­yet Uzma­nı Emel Unut­maz Du­man; pi­şir­me yön­tem­le­ri ve gı­da­la­rı sak­la­ma ko­şul­la­rı ile il­gi­li püf nok­ta­la­rı­nı ver­di:

- Pi­şir­mey­le kar­bon­hid­rat, yağ, pro­te­in vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler gi­bi be­sin öğe­si de­ğer­le­rin­de de­ği­şim­ler olu­şur. Ör­ne­ğin yük­sek ısı­ya ma­ruz kalan yağ­la­rın sin­di­ri­mi zor­dur ve kan­se­ro­jen mad­de­ler oluş­tu­ra­bi­lir.

- Ye­me­ğe uy­gun yağ se­çi­mi önem­li­dir. Sağ­lık­lı bes­len­me­de öner­me­di­ği­miz kı­zart­ma­lar na­di­ren tü­ke­ti­le­cek­se de yük­sek ısı­ya da­ya­nık­lı yağ­lar ter­cih edil­me­li­dir.     

- Yağ­lar gi­bi vi­ta­min ve mi­ne­ral­ler­de ısı­dan et­ki­le­nir. Bu ne­den­le be­sin­ler ge­re­ğin­den faz­la ısı­da ve sü­re­de pi­şi­ril­me­me­li.

- Vi­ta­min ve mi­ne­ral­den zen­gin seb­ze­le­rin en sağ­lık­lı pi­şir­me yön­te­mi bu­har­da pi­şir­me yön­te­mi­dir.

- Be­sin de­ğer­le­ri­nin ko­run­ma­sı için, seb­ze­ler kul­la­nıl­ma­dan he­men ön­ce ayık­la­nıp yı­kan­ma­lı­dır. Seb­ze­le­rin son yı­ka­ma su­yu­na bir mik­tar sirke ek­le­ne­rek ola­sı mik­ro­or­ga­niz­ma ris­ki­ni en aza in­di­ri­riz.

- Bı­çak kul­la­nı­mı vi­ta­min ve mi­ne­ral ka­yıp­la­rı­nı art­ır­ır. Müm­kün ol­du­ğun­ca ye­şil­lik­le­ri el ile par­ça­la­ya­rak ya­pı­nız.

- Por­ta­kal gi­bi C vi­ta­mi­ni içe­ren mey­ve­le­ri me­tal ile te­mas C vi­ta­mi­ni ka­yıp­la­rı­nı art­tır.

- Seb­ze ye­mek­le­rin­de yağ  ön­ce­den ko­nu­la­rak kav­rul­ma­ma­lı, müm­kün­se ye­mek piş­tik­ten son­ra üze­ri­ne ila­ve edil­me­li­dir.

- E­tin yu­mu­şak­lı­ğı hay­va­nın ya­şı­na, tü­rü­ne ve ke­sil­dik­ten son­ra din­len­me du­ru­mu­na gö­re de­ği­şir. Ay­rı­ca hay­va­nın çe­şit­li böl­ge­le­rin­de­ki kas ve bağ do­ku­su ya­pı­sı fark­lı ol­du­ğun­dan fark­lı pi­şir­me yön­te­mi uy­gu­la­ma­yı ge­rek­ti­rir. Bağ do­ku­su az olan et­ler, ız­ga­ra ve fı­rın gi­bi ku­ru ısı­da pi­şi­ril­me­li­dir. Alü­min­yum fol­yo ye­ri­ne yağ­lı pi­şir­me kâ­ğıt­la­rı kul­la­nıl­ma­lı­dır. 

- Iz­ga­ra ya­par­ken yük­sek ısı ver­mek hem pro­te­in­le­ri­ne za­rar ve­rir hem de içi­nin çiğ kal­ma­sı­na se­bep olur. Ye­mek­le­re ça­buk piş­me­si için soda/ma­den su­yu ek­len­me­me­li­dir, bu tarz uy­gu­la­ma­lar be­sin de­ğe­ri­n­de kay­ba ne­den olur.

SARI VE BEYAZI KARIŞMIYORSA TAZEDİR

- Yu­mur­ta buz­do­la­bın­da sak­lan­ma­lı, kul­la­nı­la­ca­ğı za­man yı­kan­ma­lı ve öy­le kı­rıl­ma­lı­dır. Çiğ yu­mur­ta sal­mo­nel­la bak­te­ri­si içe­rir, çiğ tüketilmeme­li­dir.

- Yu­mur­ta kı­rıl­dı­ğın­da be­ya­zı ve sa­rı­sı­ bir­bi­ri­ne karış­mı­yor­sa ta­ze­dir. Suda tes­t ya­pı­la­bi­lir. Ba­yat yu­mur­ta ha­fif­tir ve yu­ka­rı­da ka­lır, ta­ze yumur­ta ise di­be çö­ker.

- 12 da­ki­ka­dan uzun sü­re ve yük­sek ısı­da pi­şi­ril­me­me­li­dir. Yük­sek ısı­da uzun sü­re kay­na­tı­lan yu­mur­ta­nın sa­rı­sı­nın yü­ze­yin­de de­mir-sül­für hal­ka­sı olu­şur (ye­şil hal­ka ola­rak çıp­lak göz­le gö­rü­lür) . Bu, yu­mur­ta­nın içe­ri­ğin­de­ki de­mi­rin vü­cut­ta kul­la­nıl­ma­sı­nı en­gel­ler.
Logged

Kadın Temsilcisi
KadıncaForum
*****

Offline

Mesajlar: 27228

View Profile
Re: Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için...
« Posted on: 06 Aralık 2021, 13:30:42 »

 
      uyari
Merhaba Ziyaretçi, Öncelikle Sitemize Hosgeldin. Ben KadıncaForum Botu Olarak Siteden Yararlanabilmeniz İçin, Üye Olmanızı Öneririm. Unutmayınız! Bu Site Sadece, Biz Kadınlara Özeldir.

giris  kayit
Anahtar Kelimeler: Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... oyunlari, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... programi, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... oyunu indir, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... program yükle, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... download, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... istenmeyen tüyler, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... resimleri, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... haber, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... yükle, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... lazer epilasyon, Yemekleri Daha Sağlıklı Pişirmek Için... msn eklentisi, sarki sözleri
Sayfa: [1]
 
Gitmek istediğiniz yer:  


Benzer Konular
Konu Başlığı Başlatan Yanıtlar Görüntü Son Mesaj
Sağlıklı Yaşam Için Spor Yeni « 1 2 »
Sağlıklı Yaşam ve Spor
AnqeL_qiRL 19 9924 Son Mesaj 17 Nisan 2013, 18:13:02
Gönderen : rumus
Yemek Pişirmek Yeni
V - Y - Z
AnqeL_qiRL 0 1598 Son Mesaj 07 Mayıs 2010, 17:08:02
Gönderen : AnqeL_qiRL
Pişirmek Yeni
O - Ö - P
KadincaForum 0 1426 Son Mesaj 08 Mayıs 2010, 16:05:39
Gönderen : KadincaForum
Çiğ Mantar Daha Sağlıklı Yeni
Genel Sağlık
imge34 0 1660 Son Mesaj 27 Ocak 2013, 17:18:25
Gönderen : imge34
Bebeğinize Anne Sütü Verirseniz Daha Sağlıklı Büyür! Yeni
Gebelik, Doğum Ve Çocuk Bakımı
kezban62 0 1505 Son Mesaj 13 Nisan 2013, 15:32:18
Gönderen : kezban62